Aus gegebenem Anlass mussten wir unsere Kommandantenwahl vorziehen.
Von links nach rechts: 1. Bürgermeister Karl-Heinz Kandler, Kreisbrandinspektor Peter Pfaff, 1. Kommandant Markus Lauterbach, 2. Kommandant Florian Holzmann und 2. Bürgermeister Reinhold Stöhr.
https://www.facebook.com/433805929990554/posts/3402063383164779/

https://www.infranken.de/lk/gem/neuer-kommandant-im-amt-art-5070404